ثبت نام در کنگره

بیستمین کنگره ملی خوردگی ایران

بیستمین کنگره ملی خوردگی ایران

زمان باقیمانده تا شروع کنگره

روز
ساعت‌

پوسترهای کنگره

پوسترهای کنگره

میزگردهای تخصصی

فهرست میزگرد اول تخصصی، غیرحضوری – با ارائه گواهینامه معتبر انجمن خوردگی ایران

موضوع
با حضور
تصویر

توپک‌رانی هوشمند

۱) دکتر هادی ابراهیم فتح‌آبادی
شرکت ملی نفت ایران
دکتر هادی ابراهیم فتح‌آبادی
۲) دکتر محمدرضا قدیمی
شرکت نفت فلات قاره ایران
دکتر محمدرضا قدیمی
۳) دکتر غلامرضا پاکدل
شرکت ملی نفت ایران
دکتر غلامرضا پاکدل
۴) مهندس عنایت‌اله مهمی
شرکت ملی نفت ـ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مهندس عنایت‌اله مهمی

فهرست میزگرد دوم تخصصی، غیرحضوری – با ارائه گواهینامه معتبر انجمن خوردگی ایران

موضوع
با حضور
تصویر

آزمون‌های هوشمند

۱) دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
سازمان انرژی اتمی ایران
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
۲) دکتر غلامرضا راشد
دانشگاه صنعت نفت
دکتر غلامرضا راشد
۳) دکتر سینا سوداگر
دانشگاه صنعت نفت
دکتر سینا سوداگر
۴) دکتر پژمان تقی‌پور بیرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
دکتر پژمان تقی‌پور بیرگانی

فهرست میزگرد سوم تخصصی، غیرحضوری – با ارائه گواهینامه معتبر انجمن خوردگی ایران

موضوع
با حضور
تصویر

حفاظت کاتدی/ممانعت کننده‌های شیمیایی

۱) دکتر سعیدرضا اله‌کرم
دانشگاه تهران
دکتر سعیدرضا اله‌کرم
۲) دکتر جابر نشاطی
پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر جابر نشاطی
۳) دکتر ایمان دانایی
دانشگاه صنعت نفت
دکتر ایمان دانایی
۴) مهندس بهنام تاکی
شرکت نفت فلات قاره ایران
مهندس بهنام تاکی

فهرست میزگرد چهارم تخصصی، غیرحضوری – با ارائه گواهینامه معتبر انجمن خوردگی ایران

موضوع
با حضور
تصویر

ایمنی، ریسک و استانداردها

۱) دکتر عماد رعایایی
پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر عماد رعایایی
۲) مهندس ابراهیم خیر
شرکت نفت فلات قاره ایران
مهندس ابراهیم خیر
۳) مهندس مهدی صمد‌زاده
شرکت نفت و گاز پارس
مهندس مهدی صمدزاده
۴) مهندس احسان آتشی‌دروز
شرکت نفت و گاز پارس
مهندس احسان آتشی‌دروز

فهرست میزگرد پنجم تخصصی، غیرحضوری – با ارائه گواهینامه معتبر انجمن خوردگی ایران

موضوع
با حضور
تصویر

رنگ و پوشش

۱) مهندس محمود کثیریها
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس سیدمحمود کثیریها
۲) دکتر محمدرضا محمدزاده عطار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدرضا محمدزاده عطار
۳) دکتر داود زارعی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران ـ جنوب
دکتر داود زارعی
۴) دکتر محمد لاری بقال
دانشگاه چمران اهواز
دکتر محمد لاری بقال

فهرست میزگرد ششم تخصصی، غیرحضوری – با ارائه گواهینامه معتبر انجمن خوردگی ایران

موضوع
با حضور
تصویر

نقش طراحی مهندسی، در کاهش هزینه‌ها

۱) دکتر محمود پاکشیر
دانشگاه شیراز
دکتر محمود پاکشیر
۲) دکتر علی کلاکی
شرکت مهندسی و توسعه نفت
دکتر علی کلاکی
۳) دکتر رضا دهملایی
دانشگاه چمران اهواز
دکتر رضا دهملایی
۴) مهندس شاهرخ عبدالله پوروفایی
شرکت نفت و گاز اروندان
مهندس شاهرخ عبدالله پوروفایی

به امید مشارکت شما در بیستمین کنگره ملی خوردگی

اشتراک گذاری صفحه در شبکه‌های اجتماعی

زمان باقیمانده تا شروع کنگره

روز
ساعت‌

حامیان بیستمین کنگره خوردگی

رده الماس

مهندسی خطوط لوله توانا

رده طلا

برناگداز
برنا الکتریک

رده نقره

شرکت شیمیایی انرژی سمنان
شرکت پایش صنعت نوین

رده برنز

کلورز آریانا
نگین زره پارسیان
سپهر دانش پویا
مرکز پژوهش متالوژی رازی
فن آوران اطلس انرژی
مهندسین مشاور آزمونه فولاد
کنترل خوردگی بازدار
ایکا پارس
جهان عایق پارس
بنیاد علوم کاربردی رازی

حامیان بیستمین کنگره خوردگی